YH2 kurssi: Taloustieto. 2016 OPS.

Yhteiskuntaopin  kurssi 1; Suomalainen Yhteiskunta

Äi1-kurssilla käydään läpi äidinkielen opiskelun eri osa-alueita, kuten lukemista, kirjoittamista, puhumista, mediaa ja kirjallisuutta. Kurssi on johdattelu myöhempään äidinkielen opiskeluun. Oppimateriaalina käytetään Särmä- sarjan oppikirjaa ja kurssivihkoa 1. Kurssilla luetaan myös kaksi romaani, jotka etsitään itse.