Tämä on Hangonsillan monitoimitaloon sijoittuvan Hyvinkään uuden lukion yhteissuunnittelualusta. Moodle-kurssi on avoin Hyvinkään lukioiden henkilökunnalle. 

Hangonsillan monitoimitalon tarveselvitysprosessia tehdään talven ja kevään 2016-2017 aikana. Uuden lukion vision ja toiminta-ajatuksen yhteiskehittelyä viedään eteenpäin monitoimitalon toimijoiden ja tilojen tarveselvityksen rinnalla. Tavoitteena on, että monitoimitalon hankesuunnitteluvaiheeseen (mahdollisesti syksy 2017) siirryttäessä uuden lukion visio ja toiminta-ajatus ovat siinä määrin selkeitä, että tilojen tarkempi suunnittelu voidaan aloittaa.

Lukioiden henkilökunnalle suunnattuja työpajoja on tammikuussa sekä maaliskuussa 2017. Ennen työpajoja ja työpajojen välissä Moodle voi toimia alustana jatkokehittelyyn, ideointiin ja yhteydenpitoon.

Ole rohkea, ehdota, ideoi. Tervetuloa suunnittelemaan yhdessä!