Viimeisen pakollisen kurssin aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet ”kestävä kehitys ja hyvinvointi”, ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Tavoitteena on harjoitella ymmärtävän lukemisen strategioita ja hioa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.