Kurssin aikana tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin niin kirjallisuuden kuin taiteen kautta. Puhumista ja kuuntelemista harjoitellaan monipuolisesta sekä seurataan ajankohtaisia tapahtumia eri Pohjoismaissa. Kielioppia kerrataan monipuolisesti. Kurssin aikana kirjoitetaan yksi laajahko tuotos liittyen pohjoismaiseen kulttuuriin.