Ruotsin toisella kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Kurssilla painotetaan puheviestinnän ohella pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssilla kirjoitetaan muun muassa sähköpostiviestejä ja lyhyitä kirjeitä.