Kurssin aikana tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin niin kirjallisuuden kuin taiteen kautta. Puhumista, kuuntelemista ja kielioppia harjoitellaan monipuolisesti tulevaa yo-koetta varten. Kurssilla seurataan ajankohtaisia tapahtumia eri Pohjoismaissa. Kurssin aikana kirjoitetaan yksi laajahko tuotos (kulttuuriblogi) liittyen pohjoismaiseen kulttuuriin.