Kurssilla käsitellään maailmanlaajuisia ilmiötä ja kansainvälistä vaikuttamista. Aiheina ovat myös yhteiskunnalliset asiat ja niihin vaikuttaminen. Aihekokonaisuuksista korostuu aktiivinen kansalaisuus. Kurssilla harjoitellaan kieltä entistä vaativamman kieliaineksen avulla ymmärtämisvalmiuksia painottaen.